skip to Main Content

SPM: ouderen moeten onnodig lang wachten bij verlenging rijbewijs

SPM: Ouderen Moeten Onnodig Lang Wachten Bij Verlenging Rijbewijs

De Senioren Partij Maastricht krijgt regelmatig signalen dat Maastrichtse ouderen worden geconfronteerd met een  extreme lange wachttijd bij het verlengen van hun rijbewijs. Sommigen van hen zitten zelfs enkele maanden zonder rijbewijs, wat ervoor kan zorgen dat ze in een sociaal isolement terechtkomen.

Afhankelijk

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat een dergelijke situatie absoluut niet nodig is.  ,,Wij roepen het college dan ook op met name ouderen middels een gerichte voorlichting te informeren”, zegt fractievoorzitter John Steijns. ,,Juist ouderen zijn vaak afhankelijk van de auto. Zeker als ze geen kinderen of andere familieleden in de buurt hebben wonen op wie ze een beroep kunnen doen. In zijn algemeenheid hecht de SPM eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.”

Sinds 1 januari 2014 is voor automobilisten ouder dan 75 jaar een medische keuring verplicht bij het verlengen van het rijbewijs B en A. Ook automobilisten van wie het rijbewijs kort geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik, zijn aangewezen op een medische keuring.

Buurtcentrum

Ouderen die hun rijbewijs willen verlengen doen er goed aan om ten minste vier maanden voor het verlopen van het document een afspraak te maken voor een gezondheidsverklaring. Bij Buurtcentrum Nazareth kan een afspraak worden ingepland en informatie worden omtrent het verkrijgen van een gezondheidsverklaring via Regelzorg. Deze organisatie werkt samen met speciale keuringsartsen. John Steijns: ,,Uiteraard kunnen ouderen ook rechtstreeks contact opnemen met Regelzorg, telefonisch (088-2323300) of online (www.regelzorg.nl)

Keuringscheck

Voor wie twijfelt of een gezondheidsverklaring in zijn of haar geval noodzakelijk is heeft Regelzorg een ‘keuringscheck’ ontwikkeld. Middels een aantal vragen wordt meteen duidelijk of het nodig is een keuringsformulier, de zogenaamde Gezondheidsverklaring, aan te schaffen. Steijns: ,,Wat veel mensen bovendien niet weten is dat de verplichte rijbewijskeuring (deels) vergoed wordt door de zorgverzekeraar.”

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken