skip to Main Content

SPM pleit voor radicaal beleid als het gaat om woningbouw

SPM Pleit Voor Radicaal Beleid Als Het Gaat Om Woningbouw

De gemeente Maastricht moet liever vandaag dan morgen beginnen met het nemen van maatregelen om de achterstand op het gebied van levensloopbestendige woningen in Maastricht in te lopen. Dat zegt SPM-raadslid Henny Willems, die zich namens zijn partij bezighoudt met alles wat met bouwen en wonen in Maastricht te maken heeft.

Ambitie

Volgens Willems ademt de Woonprogrammering 2021-2030 die het college van B en W in december heeft gepresenteerd zonder meer ambitie uit, maar er mag niet te lang worden gewacht met het zetten van concrete stappen. ,,In Maastricht is de komende tien jaar behoefte aan ruim 3500 nieuwe permanente woningen. Deze zullen met name aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor senioren. Willen we in Maastricht de doorstroming vlottrekken, dan zal de aandacht met name moeten uitgaan naar de zestigplussers in onze stad”, aldus het SPM-raadslid. ,,Zoals het er nu uitziet, groeit deze groep tot 2040 zelfs met 50 procent.”

Toenemende behoefte

Vanuit de Maastrichtse bevolking krijgt de SPM-fractie geregeld signalen die aangeven aan dat er een toenemende behoefte is aan zowel betaalbare seniorenwoningen als aan woningen voor starters. Daarnaast heeft Maastricht te maken met een sterke groei aan eenpersoonshuishoudens.

Rem op doorstroming

Wie nu alleen of als echtpaar in een eengezinswoning woont zal niet snel de overstap maken naar een appartement, omdat dit maar al te vaak een hógere huurprijs met zich meebrengt. ,,Dat is dus een onnodige rem op doorstroming. De ambitie in de woningprogrammering biedt hier mogelijkheden die met beide handen zal moeten worden aangegrepen. Waarom meer huur betalen voor vaak minder vierkante meters? Die ontvangen de coöperaties of particuliere verhuurders vaak ook al voor de gezinswoning die vrijkomt!”

Bok op haverkist

Volgens Willems is het dan ook zaak dat het college van B en W als een bok op de haverkist gaat zitten op het moment dat van rijkswege extra budget beschikbaar wordt gesteld voor nieuwbouwprojecten. ,,Gemeente en woningcorporaties dienen elke kans die zich aandient met twee handen aan te grijpen”, aldus Henny Willems, die over dit onderwerp al meerdere keren bij het college aan de bel getrokken heeft. De derde tranche start in februari, er liggen miljoenen, want Den Haag wil ruim 500.000 woningen extra!”

Mixed people concepts

De gemeente Maastricht moet geen mogelijkheid onbenut laten om extra betaalbare woonruimte te creëren, aldus Willems. Hij pleit ervoor om op korte termijn te onderzoeken of het mogelijk is leegstaande kantoor- en winkelpanden om te bouwen tot woningen. Uitgangspunt dient hierbij wel te zijn dat de kwaliteit wordt geborgd. De Senioren Partij Maastricht is al jaren van mening dat grote panden die vrijkomen aan de woningvoorraad moeten worden toegevoegd, het liefst op basis van ‘mixed people concepts’, waarbij werkenden, studenten en zorgontvangers alleen in elkaars nabijheid wonen, maar elkaar ook zoveel mogelijk helpen.

Woningcorporaties

De visie van de Senioren Partij Maastricht stuit vooralsnog op weerstand van de woningcorporaties. Die zijn van mening dat er de komende jaren nauwelijks ruimte voor de bouw van extra woningen is. ,,Dat is bijna niet uit te leggen aan de bewoners van onze stad”, aldus Henny Willems. ,,Als fractie begrijpen wij heel goed dat de woningcorporaties met handen en voeten gebonden zijn. Door het beleid van het Rijk – met name de verhuurdersheffing – biedt hun financiële situatie nauwelijks ruimte voor nieuwbouw.”

Verhuurdersheffing

Vanuit Den Haag wordt bijna dagelijks geroepen er moet meer worden gebouwd in Nederland, aldus Willems. ,,Maar tegelijkertijd wordt de woningcorporaties een verhuurdersheffing opgelegd die per te bouwen woning bijna de opbrengst van drie maanden huur per jaar betekent. Instandhouding van de verhuurdersheffing gaat zonder meer ten koste van de bouw van betaalbare huurwoningen.”

Gemeentelijk woningbedrijf

De gemeente Amsterdam maakte deze week bekend dat ze overweegt om woningen van woningcorporaties op te kopen. Met het geld dat hiermee wordt verdiend, worden corporaties toch nog enigszins in staat gesteld om nieuwbouwprojecten te realiseren, aldus Willems. ,,Goed voorbeeld doet goed volgen. Toch is het maar zeer de vraag of Maastricht er goed aan doet om weer een eigen woningbedrijf te gaan exploiteren. Als Senioren Partij Maastricht denken wij eigenlijk dat dit niet verstandig is.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken