skip to Main Content

SPM prijst voortvarendheid college bij herontwikkeling locatie voormalig zwembad Heer

SPM Prijst Voortvarendheid College Bij Herontwikkeling Locatie Voormalig Zwembad Heer

De Senioren Partij Maastricht heeft er alle vertrouwen in dat het geplande kleinschalig zorgcomplex aan Laan in den Drink in Heer (de locatie van het voormalige zwembad) snel van de grond komt. Dat zegt fractievoorzitter John Steijns naar aanleiding van een deze week verschenen raadsinformatiebrief waarin het college van B en W aangeeft de Europese aanbestedingsprocedure zo snel mogelijk in gang te willen zetten.

Integraal plan

Partijen die willen inschrijven, moeten in staat zijn om de totale herontwikkeling van de locatie voor hun rekening te nemen. Dat betekent dat ze een integraal plan – inclusief ruimtelijke onderbouwing – indienen voor zowel de bouw van het zorgcentrum, als voor de aanleg van het openbaar park en de realisatie van 44 parkeerplaatsen voor de voetbalclub RKSV Heer. Aan gegadigden wordt bovendien de eis gesteld dat ze eerder een soortgelijk plan tot ontwikkeling hebben gebracht.

Efficiency

Het besluit van de gemeente om alle onderdelen voor de kleinschalige gebiedsontwikkeling toe te vertrouwen aan één en dezelfde projectontwikkelaar is ingegeven door efficiency, schrijft verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Krabbendam. Hij wil daarmee voorkomen dat de herontwikkeling onnodige vertraging oploopt. ,,Op deze wijze blijft alles in een hand, hetgeen efficiënter is in het proces om te komen tot realisatie voor de gemeente. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke werkwijze voor herhaling vatbaar is, wordt deze aanpak na realisatie geëvalueerd”, aldus de wethouder.

Compliment

De fractie van de Senioren Partij Maastricht is zeer te spreken over de doortastendheid van het college in het desbetreffende dossier, aldus fractievoorzitter John Steijns. ,,Een compliment voor deze aanpak is wat ons betreft zeker op zijn plaats. We gaan ervan uit dat de aanbestedingsprocedure over niet al te lange kan worden afgesloten, zodat de zorgwoningen – waar in Maastricht een enorme behoefte aan bestaat – over niet al te lange tijd gerealiseerd zijn.”

Back To Top
×Close search
Zoeken