skip to Main Content

SPM-raadslid Jos Boelen: openbare speelvoorzieningen schrappen als bezuiniging is slechte zaak

SPM-raadslid Jos Boelen: Openbare Speelvoorzieningen Schrappen Als Bezuiniging Is Slechte Zaak

Het komt niet vaak voor dat maar liefst veertien van de vijftien partijen in de Maastrichtse gemeenteraad het met elkaar eens zijn, maar het voorstel van het college van B en W om het aantal openbare spel- en sportvoorzieningen in de stad terug te brengen van 200 naar 75, als onderdeel van een grootscheepse bezuinigingsoperatie, stuit op bezwaar van 34 van de 39 raadsleden. ,,Het verdwijnen van het merendeel van deze voorzieningen zou een rampzalige ontwikkeling zijn”, vindt ook raadslid Jos Boelen van de Senioren Partij Maastricht. Alleen de vijf leden tellende fractie van GroenLinks heeft zich vooralsnog niet uitgesproken.

Alternatief

In een persbericht dat dit weekend is uitgebracht – en door vertegenwoordigers van de veertien fracties is ondertekend – staat dat de partijen gezamenlijk een voorstel zullen indienen om deze bezuiniging van tafel te halen en de wethouder de opdracht te geven met een alternatieve bezuiniging te komen.

Consequenties

Het voornemen van wethouder Bert Jongen (D66) om fors te snoeien in het aantal openbare speelplekken, heeft tot veel commotie in de stad geleid. Buurten, grootouders, ouders en scholen schreven brieven, kinderen maakten tekeningen en versierden speeltuintjes. Dit alles om een duidelijk signaal af te geven dat dit niet kon. Veel politieke partijen in de raad waren ook negatief verrast over de grote consequenties die deze bezuinigingsmaatregel met zich meebracht.

Motoriek

Volgens raadslid Jos Boelen van de Senioren Partij Maastricht – als woordvoerder sport en jeugdzorg is hij medeopsteller van het amendement – zou het voor Maastricht een slechte zaak zijn als het merendeel van de openbare spel- en sportvoorzieningen omwille van bezuinigingen het veld zou moeten ruimen. ,,Net als vrijwel alle fracties in de raad acht de SPM het van groot belang dat kinderen vanaf jonge leeftijd kunnen ravotten. Sport en spel is belangrijk voor de ontwikkeling van hun motoriek. Daarnaast kan van tijd tot tijd bewegen een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de gezondheidsproblematiek, denk bijvoorbeeld aan obesitas. Dit is ook altijd een belangrijke gemeentelijke doelstelling geweest.”

Sociale verbinding

Ook de sociale aspecten van het buitenspelen mogen niet worden onderschat, vindt Boelen. ,,Het is belangrijk dat kinderen ook buiten de schooluren andere kinderen leren kennen, goed met elkaar leren omgaan en elkaar spelenderwijze leren accepteren. Daar komt bij dat openbare speelplekken zorgen voor sociale verbinding in buurt. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders en grootouders zijn het vaak belangrijke ontmoetingsplekken.”

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken