skip to Main Content

SPM-raadslid Jos Boelen wil duidelijkheid over status lokaal sportakkoord

SPM-raadslid Jos Boelen Wil Duidelijkheid Over Status Lokaal Sportakkoord

De Senioren Partij Maastricht wil weten wat de status is van het Maastrichtse sportakkoord dat begin dit jaar zou worden gepresenteerd. Een degelijk lokaal akkoord is bedoeld om voorwaarden te creëren die het mogelijk maken dat elke Maastrichtenaar een leven lang met plezier kan sporten.

Sportinformateur

Als alles volgens plan verlopen is, is – met het oog op het akkoord – de afgelopen tijd overleg gevoerd tussen verschillende betrokken partijen in de stad (waaronder sportverenigingen en maatschappelijke instanties) onder leiding van een speciaal daarvoor aangestelde sportformateur. Die is al in september vorig jaar aan de slag gegaan, maar nog altijd is niet duidelijk waar zijn inspanningen toe hebben geleid, aldus de SPM.

Goed beeld

Nu op basis van het RIVM-advies weer kan worden gesport en de buitensportvelden weer beschikbaar zijn gesteld tot en met 21 juni (dit in verband met het jaarlijks onderhoud) en daarnaast het banen zwemmen ook weer is opgestart, is het hoog tijd dat er duidelijkheid komt, vindt SPM-raadslid Jos Boelen, die binnen zijn fractie de portefeuille ‘sport’ coördineert. ,,De maatregelen zijn versoepeld en mensen willen weer bewegen. Wij vinden het ook belangrijk dat dat gebeurt, zeker nu veel mensen door alle beperkingen van de afgelopen maanden niet of nauwelijks op een gezonde manier hebben kunnen bewegen. Voor onze fractie is dit voldoende aanleiding om een goed beeld te krijgen hoe het staat met de mogelijkheden voor sportbeoefening in alle lagen van de Maastrichtse bevolking, aldus Boelen.

Schriftelijke vragen

Het SPM-raadslid heeft zich inmiddels met een aantal schriftelijke vragen tot het college van B en W gewend heeft. Hij wil onder meer weten of het akkoord – gesteld dat dat inmiddels klaarligt – voldoet aan de visie die het college heeft als het gaat om breedtesport.

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken