skip to Main Content

SPM-raadslid: mensen voor het stadhuis laten bivakkeren voor vergunning is Maastricht onwaardig

SPM-raadslid: Mensen Voor Het Stadhuis Laten Bivakkeren Voor Vergunning Is Maastricht Onwaardig

De Senioren Partij Maastricht vindt het hoogst onwenselijk dat mensen ’s nacht bivakkeren voor het stadskantoor om op die manier in aanmerking te komen voor een vergunning. Dat schrijft SPM-raadslid Jos Boelen in een brief aan het college van B en W. Boelen is, net als de andere leden van de SPM-fractie, van mening dat kamperende mensen voor een overheidsgebouw Maastricht onwaardig is.

Gelijke kansen

Hij verzoekt het college de aanvraagprocedure te heroverwegen. ,,Wij zijn voorstander van een ‘menswaardige’ aanvraagprocedure die gelijke kansen biedt aan alle aanvragers”, aldus Boelen in zijn brief.

Klapstoeltje

Aanleiding voor het SPM-raadslid om schriftelijk in het geweer te treden vormt een artikel in Dagblad De Limburger waarin zo’n kamperende burger aan het woord komt. Hij vertelt dat hij zijn woning wil splitsen. Om niet naast een vergunning te grijpen – er worden er maar een beperkt aantal uitgegeven – besloot hij warm aangekleed in de kou op een klapstoeltje te wachten tot de deuren van het stadskantoor voor het publiek geopend werden.

Overlast beperken

Om overlast door een veelheid aan studenten in bepaalde wijken te beperken, zijn in Maastricht strenge regels van kracht als het gaat om opsplitsen van bestaande woningen in afzonderlijke woonunits. Er worden in de hele stad slechts 120 vergunningen uitgegeven: veertig voor woningsplitsing, veertig voor de verbouwing van woningen tot kamers en veertig voor woonunits in niet-woongebouwen met een monumentaal karakter. In ambtelijk jargon heet deze bepaling de 40-40-40-regeling.

Creatief

120 vergunningen in totaal zijn binnen de kortste keren vergeven en dus worden sommige burgers kennelijk creatief. Maar de fractie van de Senioren Partij Maastricht wil taferelen zoals zich die vroeger voordeden aan het begin van de uitverkoop koste wat kost voorkomen, zo blijkt uit de brief van raadslid Boelen.

Openbare loting

Een mogelijk alternatief voor de Senioren Partij Maastricht is om de vergunningsaanvragen gedurende een bepaalde tijdsperiode te laten indienen, om vervolgens de gelukkigen aan te wijzen via een (openbare) loting in het bijzijn van een notaris, doet Boelen het college een idee aan de hand. ,,Bij dit alternatief kunnen aanvragen zowel op papier als digitaal ingediend worden en behoeven geen personen meer een nachtje voor het stadskantoor van Maastricht te slapen om tijdig een aanvraag te kunnen indienen”, besluit het raadslid zijn brief.

 

Back To Top
×Close search
Zoeken