skip to Main Content

SPM roept college op werk te maken van kleinschalige woonvormen voor ouderen

SPM Roept College Op Werk Te Maken Van Kleinschalige Woonvormen Voor Ouderen

De Senioren Partij Maastricht roept het college van burgemeester en wethouders op om grond (locaties) beschikbaar te stellen waarop kleinschalige woonvormen voor ouderen ontwikkeld kunnen worden door particulieren en of sociale ondernemers. De partij wil graag dat de gemeente op stadsdeelniveau onderzoekt welke locaties geschikt zijn en hoeveel er daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Stimuleringsregeling

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die SMP-fractievoorzitter John Steijns heeft ingediend. Aanleiding voor de oproep van de Seniorenpartij is het feit dat het kabinet met ingang van vandaag (4 april) een stimuleringsregeling openstelt voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren. Minister De Jonge (CDA, Volkgezondheid, Welzijn en Sport) heeft hiervoor met een aantal banken een overeenkomst ondertekend, waarbij het Rijk garant staat voor delen van de financiering.

Levensloopbestendig

Enerzijds is een stimuleringsregeling opengesteld voor kleinschalige levensloopbestendige woningen. De regeling bestaat uit een subsidie voor de initiatieffase van projecten (een periode waarin de haalbaarheid van het project kan worden getoetst). Daarnaast is er een borgstelling door de overheid voor leningen van banken voor onder meer de planontwikkeling en de investeringskosten.

Zelfstandig leven

Voor dit jaar voorziet de regeling in een borgstelling van 10 miljoen euro aan leningen, te verdelen over vijftig projecten op jaarbasis. Dit zal oplopen tot maximaal 164,4 miljoen per jaar vanaf 2021.

,,De Senioren Partij Maastricht vindt levensloopbestendige bouw op stadsdeelniveau belangrijk”, aldus John Steijns in een toelichting op schriftelijke oproep aan het college. ,,Een combinatie van starters, oudere jongeren, jongere ouderen en senioren in een en dezelfde leefomgeving, kortom een meergeneratie gemeenschap in kleinschalige woonvormen maakt het voor ouderen mogelijk een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. We zouden het mooi vinden als de gemeente Maastricht sociale ondernemers de kans geeft dergelijke initiatieven te ontwikkelen.”

 

Illustratie: Pixabay/Gerd Altmann

Back To Top
×Close search
Zoeken