skip to Main Content

Seniorenpartij sluit zich aan bij raadsmeerderheid: huurverhoging voorlopig uit den boze

Seniorenpartij Sluit Zich Aan Bij Raadsmeerderheid: Huurverhoging Voorlopig Uit Den Boze

De Senioren Partij Maastricht vindt de moeilijke tijd die we met zijn allen doormaken niet het geschikte moment om Maastrichtse huurders te confronteren met een huurverhoging. Samen met een aantal andere partijen in de Maastrichtse gemeenteraad dringt de SPM-fractie daarom aan op actie.

Open brief

In een open brief aan het college van B en W en alle verhuurdersverenigingen en corporaties die in Maastricht actief zijn, bepleiten de SPM, de SP, de PvdA, SAB, Groep Gunther, 50Plus, PVM, Groen Links en de LPM (samen vormen zij een meerderheid) om de huren voorlopig te bevriezen. Ze vinden dat de corporaties en de gemeente de handen ineen moeten slaan om het kabinet, door middel van ‘een krachtig signaal’ duidelijk te maken dat een huurverhoging op dit moment niet aan de orde dient te zijn. De partijen ondersteunen daarmee een SP-motie die op 6 partij door de Eerste Kamer werd aangenomen. Als gevolg van de coronacrisis is op die motie nog geen reactie van het kabinet gekomen.

Enkele tientjes

Elk jaar mogen verhuurders de huren met ingang van 1 juli wijzigen/verhogen.  Dit jaar verhogen de woningcorporaties in Maastricht de huren met percentages die variëren van 2,6% tot 3,6%. Het landelijk gemiddelde ligt volgens de landelijke koepel Aedes op 2,5%. De aangekondigde verhoging komt dit keer neer op enkele tientjes per maand. ,,Je kunt er zeker van zijn dat de verhoging grote groepen in Maastricht hard zal raken”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns in een toelichting op de open brief die vanmiddag is verstuurd. ,,Met hetgeen ons in deze coronacrises nog te wachten staat, wordt het voor veel mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Corporaties klem

De ondertekenaars van de brief hebben ‘uiteraard’ ook alle begrip voor de lastige situatie waarin vee corporaties zich bevinden. John Steijns: ,,Zij hebben het eveneens moeilijk. Vandaar dat de gemeenteraad in een eerder stadium unaniem het standpunt heeft ingenomen dat de verhuurdersheffing (de heffing die grotere verhuurders moeten betalen over de WOZ-waarde van de woningen die zij in hun bezit hebben) zou moeten worden afgeschaft.

Geen investeringen

Uit een onderzoek, uitgevoerd door Companen en Thésor https://www.companen.nl/verhuurderheffing-remt-investeringsmogelijkheden-corporatiesector, in opdracht van de VNG, blijkt dat verhuurders jaarlijks in totaal 1,7 miljard aan verhuurdersheffing afdragen. 95 procent daarvan wordt opgehoest door de woningcorporaties. Volgens de onderzoekers zijn de corporaties door de verplichte huurdersheffing nauwelijks in staat te investeren. Daardoor kan van het aantal sociale huurwoningen waar de maatschappij aan heeft slechts de helft worden gebouwd.

Belastingkantoor

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat sociale woningbouw zich kenmerkt door betaalbaarheid, kwaliteit, beschikbaarheid en zeggenschap, aldus John Steijns. De corporaties worden echter steeds meer gebruikt als belastingkantoor met als gevolg dat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds meer onder druk komt te staan. Dat is een onwenselijke ontwikkeling.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken