skip to Main Content

SPM: sluitende begroting 2021 biedt een realistische blik op de toekomst

SPM: Sluitende Begroting 2021 Biedt Een Realistische Blik Op De Toekomst

‘Een realistische blik op de toekomst’. Zo betitelt de fractie van de Senioren Partij Maastricht de gemeentelijke begroting voor 2021, die het college de afgelopen week gepresenteerd heeft. ..Het feit dat ondanks alle financiële perikelen waarmee de stad de afgelopen tijd te maken kreeg, er opnieuw sprake is van een sluitende begroting, stemt tot tevredenheid”, zo laat de fractie weten. ,,En dat verdient een compliment.”

Onmogelijke opgave

Het standpunt van de SPM met betrekking tot het gemeentelijke huishoudboekje is dat geen problemen vooruitgeschoven worden en dat een sluitende begroting dus van het allergrootste belang is. ,,Het is ongetwijfeld een enorme puzzel geweest voor het college”, zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns in een toelichting. ,,Enerzijds stond het college voor de bijna onmogelijke opgave om de bezuinigingsopgave van ruim 25 miljoen te verwerken. Daarnaast had moest het college voldoen aan de uitdrukkelijke wens van de coalitiefracties (CDA-SPM-GroenLinks-D66-VVD) om een aantal ‘bezuinigingsposten’, zoals het verhogen van de buitensporttarieven voor velden en de huren van kleedlokalen en clubhuizen, te schrappen.”

Verslechterde prognose

Daarnaast, aldus Steijns, kreeg het college ook nog eens te maken met het gegeven dat zich na de behandeling van de zogeheten ‘pre-begroting’ nog een aantal financiële ontwikkelingen voordeden, waaronder opnieuw een verslechtering van de prognose met betrekking tot de Jeugdzorg en de WMO. ,,Het is dan ook zeker op z’n plaats om namens de fractie van de SPM waardering uit te spreken voor het feit dat het college erin geslaagd is deze klus te klaren.”

Sociaal domein beschermd

Ondanks alle bezuinigingenperikelen is het college erin geslaagd het ‘sociaal domein’ te beschermen, ook al moet er over 2021 flik wat geld bij, aldus Steijns. ,,Er is in totaliteit een uitgave voorzien van liefst 391,1 miljoen euro. Dat is  dus  2,8 miljoen euro meer  dan in 2020 werd voorzien!”

Geen hosanna-verhaal

Sport, cultuur en recreatie leveren in de definitieve begroting per saldo iets in, terwijl voor volksgezondheid en milieu het budget enigszins is verruimd. Een apart verhaal vormen de gemeentelijke lasten. ,,We zijn tevreden met het feit dat de verhoging van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing beperkt blijft tot het inflatiecijfer en de jaarlijkse indexering”, aldus Steijns. ,,Dat de onroerendezaakbelasting (OZB) beperkt blijft tot 3 procent ondanks de enorme bezuinigingsopgave, maakt van de begroting 2021 weliswaar geen hosanna-verhaal, maar het is een uitwerking gebaseerd op de harde werkelijkheid.”

Back To Top
×Close search
Zoeken