skip to Main Content

SPM stemt in met ‘spoorboekje’ luchtkwaliteit, maar blijft inzetten op een autoluwe binnenstad 

SPM Stemt In Met ‘spoorboekje’ Luchtkwaliteit, Maar Blijft Inzetten Op Een Autoluwe Binnenstad 

De Maastrichtse gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om voor 1 november met een aantal voorstellen te komen om zowel de luchtkwaliteit als de bereikbaarheid in Maastricht te verbeteren. Het gaat om voorlopige voorstellen (een ‘spoorboekje’) die in de loop der tijd nader kunnen worden uitgewerkt.

Op de lange baan

De opdracht vloeit voort uit een motie waartoe het initiatief was genomen door de PvdA. Nadat duidelijk was geworden dat de datum van 1 november vooral werd genoemd om te voorkomen dat de ontwikkeling van een ‘spoorboekje’ op de lange baan zou worden geschoven, en de financiële consequentie vooralsnog bepekrt blijft tot de inzet van ambtenaren, kreeg de motie unaniem steun van de totale raad.

Topdruktedagen

In het spoorboekje worden zowel maatregelen voor de korte als voor de lange termijn opgenomen. Te denken valt daarbij aan maatregelen als extra P&R-voorzieningen, extra (bewaakte) fietsenstallingen, de aanzet tot een nieuw verkeerscirculatieplan,  de ontwikkeling van stadsdistributie en het beter ‘afvangen’ van verkeer tijdens topdruktedagen.

Leefbaarheid binnenstad

De Senioren Partij Maastricht is van mening dat met de te nemen maatregelen ook de verkeersdruk in een goede balans dient te worden gebracht met leefbaarheid  in de (binnen)stad. Het verder uitbouwen van een autoluwe binnenstad is daarbij een reële optie voor SPM.

Back To Top
×Close search
Zoeken