skip to Main Content

SPM steunt motie voor groot cultureel festival om cultuursector te redden

SPM Steunt Motie Voor Groot Cultureel Festival Om Cultuursector Te Redden

Niet alleen de horeca, ook de eveneens uitzonderlijk zwaar door de coronacrisis getroffen cultuursector verdient een stip op de horizon. Veel cultuurmakers in Maastricht hebben nauwelijks perspectief en hebben geen idee wanneer zij weer normaal kunnen werken. Dus zal de stad iets moeten verzinnen om te voorkomen dat kunstenaars massaal hun beroep opgeven, bijvoorbeeld een groot, alles omvattend festival dat langere tijd duurt.

Iets extra’s doen

Dat is de strekking van een motie die volgende week dinsdag in de Maastrichtse gemeenteraad aan de orde komt. De motie is ingediend door de fractie van GroenLinks, maar krijgt de volle steun van de Senioren Partij Maastricht. Ook D66, het CDA en de fractie van SAB staan sympathiek tegenover het idee om iets extra’s te doen voor de culturele sector. Volgens de ondertekenaars van het stuk is het dan ook de hoogste tijd dat het college in actie komt en zo snel mogelijk gesprekken met allerlei partijen initieert.

Culturele verarming

Volgens de indieners van de motie is de stad Maastricht qua werkgelegenheid in grote mate afhankelijk van cultuur. Het aantal mensen dat werkzaam is in de sector, ligt op zo’n 20 procent van het totaal. Het feit dat veel kunstenaars erover denken zich te laten omscholen betekent een verarming van het culturele veld, aldus de partijen die de motie steunen.

André Rieu-concerten

Ze wijzen erop dat niet alleen kleinere gezelschappen de dupe zijn, maar dat zelfs het voortbestaan van een wereldvermaard evenement als de André Rieu-concerten op dit moment hoogst onzeker is. ,,Maastricht heeft een omvattend concept (ook voor het Vrijthof) nodig om als cultuurstad verder te kunnen”, aldus de motie.

Culturele stimulans

De initiatiefnemers pleiten daarom voor een groot festival verspreid over de hele stad. Een dergelijk festival zou een mooi kader zijn voor onderlinge verbinding en bovendien een stimulans die in lijn is met de cultuurvisie van de stad Maastricht. Een gemeenschappelijke festivalkoepel biedt ook kleinere evenementen een kans op duidelijker op de kaart komen.

Back To Top
×Close search
Zoeken