skip to Main Content

SPM: verbouwing zorgcomplex Sint Gerlachus mag geen hoofdpijndossier worden

SPM: Verbouwing Zorgcomplex Sint Gerlachus Mag Geen Hoofdpijndossier Worden

De fractie van Senioren Partij Maastricht zal er nauwlettend op toezien dat zorgcomplex Sint Gerlachus aan de Bieslanderweg geschikt blijkt voor huisvesting van hulpbehoevende ouderen.

Dat zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns. Zijn fractie wil snel helderheid hebben over de situatie die mogelijk ontstaat als de verbouwing van het complex – die op dit moment in volle gang is – achter de rug is. ,,In dit stadium is het nog mogelijk om in te grijpen als de betrokken projectontwikkelaar zich niet aan de afspraken houdt”, aldus Steijns.

Levensloopbestendig

De bedoeling is altijd geweest dat er na de renovatie van Sint Gerlachus sprake is van levensloopbestendige woningen. De SPM is van plan alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de projectontwikkelaar dit ook waarmaakt, verzekert de fractievoorzitter.

De SPM heeft de kwestie samen met de fractie van GroenLinks in de Maastrichtse gemeenteraad neergelegd bij de verantwoordelijke wethouders Vivianne Heijnen (CDA) en Mara de Graaf-van Haase (SP). Zoals het er nu naar uitziet vindt er binnenkort een overleg plaats.

Omwonenden ongerust

Aanleiding voor de SPM en GroenLinks om aan de bel te trekken, is de ongerustheid zoals die is geuit door bewoners van de Bieslanderweg. Zij zijn van mening dat de informatie die de projectontwikkelaar tot dusverre heeft verstrekt niet strookt met de werkelijkheid. Om die reden hebben zij de steun van de politiek gezocht. Volgens de buurtbewoners bestaat in hun wijk veel behoefte aan aangepaste woonruimte.

Rolstoelgeschikte ruimtes

Volgens de ontwikkelaar wordt in het Sint Gerlachus-complex rolstoelgeschikte woonruimte gerealiseerd voor mensen die geïndiceerd zijn voor intensieve thuiszorg. Dat is hij ook verplicht, zowel op basis van het bestemmingsplan als op grond van de omgevingsvergunning die is verstrekt. Volgens de ontwikkelaar zou de huurprijs die straks aan de bewoners in rekening wordt gebracht bovendien nauwelijks afwijken van de huurprijs die eerder werd berekend.

Bouwtekeningen

De buurtbewoners vrezen echter dat deze informatie niet – of maar ten dele – juist is en dat de projectontwikkelaar verkeerde verwachting wekt. Zij komen onder meer tot die conclusie na bestudering van de bouwtekeningen. Daarop is een vrij krappe ruimte (kleiner dan 2,5 bij 2,5 meter) ingetekend voor de badkamers. Ook de breedte van de galerijen zou niet voldoen aan de geldende normen. Hetzelfde geldt voor een deel van de gangen in het complex.

Behoud aantal zorgplaatsen

De omwonenden – 64 in totaal – hebben dan ook bezwaar aangetekend bij de gemeente. Zij zijn van mening dat als er niet snel duidelijkheid komt en de verbouwing over enkele maanden achter de rug is, alle kansen zijn verkeken. ,,Wellicht moeten er dan alsnog aanpassingen worden gedaan om de woningen te laten voldoen aan de eisen die gelden voor ‘levensloopbestendig wonen’, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,In dat geval komt al snel de vraag op tafel wie dat gaat betalen. Het kan volgens ons niet de bedoeling zijn dat straks de WMO-pot hiervoor wordt aangewend. Gelukkig is ook het college van B en W van mening is dat niet getornd mag worden aan het aantal zorgplaatsen in Maastricht. We hebben dus goede hoop dat we hier ook uit gaan komen. Maar we blijven scherp”, aldus John Steijns. ,,We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de verbouwing van Sint Gerlachus een koppijndossier wordt.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken