skip to Main Content

SPM verwelkomt ‘pinkiosk’ Sint Pieter maar is teleurgesteld over de reacties

SPM Verwelkomt ‘pinkiosk’ Sint Pieter Maar Is Teleurgesteld Over De Reacties

De Senioren Partij Maastricht is blij dat de inwoners van Sint Pieter binnenkort weer de mogelijkheid krijgen om contant geld te pinnen in hun wijk. De plek die de gemeente in gedachten heeft – de Pater Lemmensstraat – verdient wat de Seniorenpartij betreft de voorkeur, maar als het echt niet anders kan, is een alternatief heel goed denkbaar. Dat zegt SPM-fractievoorzitter John Steijns naar aanleiding van een krantenartikel waaruit blijkt dat een aantal bewoners van de Pater Lemmensstraat de komst van een pinautomaat in hun buurt niet zien zitten. De bewoners zijn zo verbolgen over het plan, dat ze het apparaat desnoods via de rechter willen tegenhouden.

Veiligheid

Volgens de bewoners tast een ‘pinkiosk’ – waar mensen uit veiligheidsoverwegingen alleen overdag terechtkunnen voor het pinnen van contant geld – het aanzien van hun straat aan. Daarnaast moeten er mogelijk bomen worden gekapt. Ook zijn de bewoners bang dat een pinapparaat extra gemotoriseerd verkeer aantrekt, wat in hun ogen gevaar kan opleveren voor spelende kinderen.

Harde toon

SPM-fractievoorzitter Steijns zegt geschrokken te zijn van de harde toon waarop de bezwaren worden geuit. Daarnaast is hij ‘ronduit teleurgesteld’ over het feit dat iets waar veel bewoners blij mee zijn, alweer meteen wordt afgeschoten. ,,Je kunt je afvragen waar de gemeenschapszin gebleven is. Als fractie maken we ons al langer sterk voor een terugkeer van een pinautomaat in de wijk, omdat zo’n automaat met name voor ouderen een belangrijke voorziening is. Nadat de laatste pinautomaat uit de wijk was weggehaald, hebben we het college van B en W gevraagd de zaak aan te kaarten bij de SNS-bank. Dat heeft kennelijk geleid tot dit bijzondere plan. Je mag aannemen dat alles heel goed tegen elkaar is afgewogen.”

Tapijnterrein

Volgens de SPM is het heel goed denkbaar dat alsnog goed wordt gekeken of er een alternatieve locatie denkbaar is. John Steijns: ,,Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar het Tapijnterrein, zodat niet alleen de bewoners van Sint Pieter ervan profiteren, maar ook de Universiteit Maastricht. In dat geval is het wel belangrijk dat het gesprek wordt aangegaan met het bestuur van de universiteit. Als fractie zijn wij echt van mening dat er een oplossing kan worden gekozen die voor iedereen acceptabel is. Als SPM denken wij liever niet in tegenstellingen, maar in oplossingen.”

Back To Top
×Close search
Zoeken