skip to Main Content

SPM-wethouder Jim Janssen: modernisering Bonbonnière kost vele miljoenen

SPM-wethouder Jim Janssen: Modernisering Bonbonnière Kost Vele Miljoenen

Het college van B en W gaat zo snel mogelijk met Heineken rond de tafel zitten om te komen tot een oplossing voor La Bonbonnière. De voormalige stadsschouwburg is gesloten sinds exploitant Maison van den Boer per 1 augustus ‘noodgedwongen’ met de exploitatie is gestopt. Het college maakt zich zorgen over de ontstane situatie. ,,Om de Bonbonnière (met behoud van de beperkingen van podiumomvang en zaal capaciteit) weer helemaal te laten voldoen aan de eisen van deze tijd is naar schatting een bedrag van vele miljoenen nodig”, schrijft wethouder Jim Janssen (SMP, Cultuur en Hospitality) in een raadsinformatiebrief naar aanleiding van de Senioren Partij Maastricht en de PvdA.

Afspraken

Het college is van mening is dat bierbrouwer Heineken zich dient te houden aan de afspraken die het bedrijf in 1994 met de gemeente heeft gemaakt. In dat jaar kreeg Heineken de Bonbonnière voor 40 jaar in erfpacht, met de bepaling dat deze constructie steeds met 40 jaar verlengd wordt, maar dat betekent wel dat de aangegane verplichtingen in acht moeten worden genomen, aldus wethouder Janssen.

Verplicht

,,In de erfpachtakte is bepaald dat Heineken verplicht is gedurende de erfpacht de Bonbonnière technisch, functioneel en operationeel in beheer en exploitatie te houden c.q. te laten houden”, schrijft hij. Erfpachter Heineken heeft zich daarbij tevens verbonden tot behoud van diverse waardevolle benoemde (monumentale) elementen, zoals bijvoorbeeld plafondschilderingen en stucwerk.”

Zorgvuldig

Nu geplande activiteiten als Nederlandse dansdagen in oktober en de Herenzitting in januari 2020 gezien de omstandigheden geen doorgang kunnen vinden in de Bonbonnière, handelt Heineken niet conform de voorwaarden. ,,Het college zal in het overleg met Heineken aandringen op zorgvuldige afhandeling”, belooft Janssen de SPM en de PvdA.

Grote waarde

Dat het college van B en W niet met zich laat sollen en Heineken tot de orde roept, is voor de Seniorenpartij een eerste stap in de goede richting, aldus fractievoorzitter John Steijns. ,,Wij zijn geschrokken van het gegeven dat vele miljoenen nodig zijn om de Bonbonnière weer helemaal te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Wij zijn het met het college eens dat het aan Heineken is om aan te geven of dit bedrijf van plan is om de in 1994 aangegane verplichtingen na te komen. En wij delen de mening dat de Bonbonnière van grote waarde voor de stad is en dus ook moet blijven.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken