skip to Main Content

SPM wil dat gemeente Maastricht genoeg spaargeld achter de hand houdt

SPM Wil Dat Gemeente Maastricht Genoeg Spaargeld Achter De Hand Houdt

De Senioren Partij Maastricht vindt dat het college van B en W de komende tijd genoeg ‘spaargeld’ achter de hand moet houden om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Als de gemeentelijke tekorten over 2019 straks zijn aangevuld vanuit de ‘algemene reserves’, zit er nauwelijks meer dan een half miljoen euro in deze spaarpot. ,,Veel te weinig”, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns. ,,En eigenlijk ook onverantwoord.”

Bezuinigingen

De SPM is van mening dat de stand van de algemene reserve ten minste 5 miljoen zou moeten bedragen, zodat onvoorziene uitgaven kunnen worden opgevangen. ,,Als je kijkt naar de begroting en de zware bezuinigingsronde die ons te wachten staat, kun je er eigenlijk wel zeker van zijn dat we volgend jaar weer een beroep moeten doen op de algemene reserves. Al er dan te weinig in de pot zit, is de kans groot dat we als gemeente moeten gaan lenen, waardoor de financiële positie van Maastricht op korte termijn zeker niet verbetert.”

Tegenvallers

Dat Maastricht niet meer dan een half miljoen achter de hand heeft om ‘onvoorzienbare tegenvallers’ op te kunnen vangen, heeft vooral te maken met het feit dat de negatieve resultaten over 2019 (ruim 4,2 miljoen) waarschijnlijk zullen worden afgedekt door de algemene reserves aan te spreken. Dat is althans het voorstel, dat vermoedelijk wordt goedgekeurd.

Motie

John Steijns: ,,Bij de behandeling van de pre-begroting na de zomervakantie, zullen wij een motie indienen met het verzoek aan het college om het gemeentelijke spaargeld zo snel mogelijk aan te vullen tot de 5 miljoen waarvoor wij pleiten. Wij vinden dat het college van B en W bij wijze van spreken met de stofkam door andere bestemmingsreserves moet, om erachter te komen of er vanuit deze potjes wellicht geld kan worden overgeheveld naar de algemene reserves. Wij weten nu nog niet helemaal precies hoe de komende bezuinigingsrondes gaan verlopen. Wat we nu al wel weten, is dat we niet raar moeten opkijken als we straks weer geld tekort komen. Nu kunnen we het allemaal nog opvangen, maar straks wellicht niet meer. Ik hoor het mijn oma nog zeggen: ‘Duren is een mooie stad, maar blijven duren…’

Back To Top
×Close search
Zoeken