skip to Main Content

SPM wil dat onmiddellijk keihard wordt opgetreden tegen het gebruik van lachgas

SPM Wil Dat Onmiddellijk Keihard Wordt Opgetreden Tegen Het Gebruik Van Lachgas

De Senioren Partij Maastricht wil dat het stadsbestuur met onmiddellijke ingang keihard gaat optreden tegen het gebruik van lachgas voor consumenten. Dat staat in een open brief aan het college, die behalve door SPM-fractievoorzitter John Steijns is ondertekend door de fractievoorzitters van vijf andere fracties in de Maastrichtse gemeenteraad, te weten Partij Veilig Maastricht (die het initiatief genomen heeft), PvdA, VVD, PVV, Groep Gunther en Groep Maassen.

Ontmoedigen

Op 10 september diende Partij Veilig Maastricht – samen met de SPM en de andere fracties – een in motie over het gebruik van lachgas. Daarin werd het college verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om, al dan niet in overleg met winkeliers, horecagelegenheden en organisatoren van evenementen, het gebruik van lachgas te ontmoedigen.

Dwarslaesies

Maar de motie is zijn doel voorbijgeschoten, stellen de zes partijen in hun open brief aan het college. ,,Helaas is er nu bewijs dat ontmoedigen niet het effect heeft dat wij willen zien. Onder andere dodelijke ongelukken en inrijden op een terras vol met mensen. Vandaag hoorden wij dat de afgelopen twee jaar zeker 64 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 22 een dwarslaesie hebben opgelopen door het gebruik van lachgas. De vereniging van neurologie geeft aan dat het aantal slachtoffers blijft toenemen en het werkelijke aantal lachgasslachtoffers waarschijnlijk nog aanzienlijk hoger ligt.”

Meteen verbod

Het verbod op lachgas dat het kabinet op 1 januari 2021 in wil laten gaan – lachgas voor zorggebruik (bijvoorbeeld door de tandarts ) blijft wel toegestaan – komt volgens de opstellers van de brief te laat. ,,Wij roepen u met klem op om jongeren te beschermen door gebruik van lachgas per direct te verbieden”, aldus de zes fractievoorzitters. Zij willen ook dat er meer en betere voorlichting over de mogelijke gevolgen wordt gegeven op middelbare scholen en mbo-instellingen. Bovendien dient er een verbod te komen op het gebruik in de openbare ruimte, vinden ze. ,,Daarnaast willen we dat er gehandhaafd wordt rondom specifieke evenementen waarbij het gebruik van lachgas door de aanwezigheid van jongeren te verwachten valt.”

Serieus nemen

SPM-fractievoorzitter John Steijns liet eerder weten dat wat zijn partij betreft een lachgasverbod niet iets is niet alleen de wetgever verantwoordelijk, maar de hele samenleving. ,,Het moet niet blijven bij een verbod alleen door het opnemen in de Opiumwet. Gesprekken met de groothandel, de detailhandel en de horeca moet ertoe leiden dat het verbod van recreatief gebruik serieus moet worden genomen.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken