skip to Main Content

SPM wil snel duidelijkheid over Maastrichtse steun aan getroffen amateurkunstsector

SPM Wil Snel Duidelijkheid Over Maastrichtse Steun Aan Getroffen Amateurkunstsector

De Senioren Partij Maastricht roept burgemeester en wethouders op om zo spoedig als maar kan duidelijk te maken op welke wijze – en per wanneer – de gemeente de culturele infrastructuur wil gaan herstellen met extra geld dat is toegezegd vanuit Den Haag. Dat blijkt uit een brief met schriftelijke vragen van SPM-fractievoorzitter John Steijns en cultuurwoordvoerder Imgriet Habets aan het college van B en W.

150 miljoen

De SPM wil voorts de vraag beantwoord zien welk bedrag de gemeente Maastricht denkt te ontvangen uit het extra steunpakket van 150 miljoen euro dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) beschikbaar heeft gesteld met de uitdrukkelijke bedoeling om de door de coronacrisis ernstig getroffen lokale culturele sector te ondersteunen. Het geld wordt vanaf begin volgend jaar via alle Nederlandse gemeenten verdeeld.

Noodkreet

Aanleiding voor de SPM om bij B en W aan te dringen op duidelijkheid is een brief van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) die bij de gemeente is binnengekomen. De KNMO is het overkoepelend orgaan van de vele honderden amateur-muziekverenigingen in Nederland en tevens de vertegenwoordiger van de sector. De brief, die is ondertekend door KNMO-voorzitter Bart van Meijl, is in feite een ‘noodkreet’ aan de Nederlandse gemeenten om het extra geld te gebruiken waarvoor het is bedoeld. ,,Dit voor cultuur bestemde pakket is niet specifiek geoormerkt en wij vrezen dat de bijzonder omvangrijke en inhoudelijk rijke amateur-muzieksector onvoldoende in beeld is en zodoende niet meegenomen wordt in de (financiële) ondersteuning”, aldus de brief. Anders gezegd: het staat gemeenten vrij het geld naar eigen goeddunken te besteden, ook al is dat niet de bedoeling van de minister. De beslissing om het geld niet te ‘oormerken’ is genomen om gemeenten niet op te zadelen met onnodige administratieve lasten.

Inkomstenderving

De amateur-muzieksector heeft door de corona-crisis te maken met een omvangrijke derving van inkomsten, aldus de brief. ,,Er hebben geen of nauwelijks optredens plaatsgevonden, steunacties konden door de maatregelen niet doorgaan. Door de maatregelen staan ook ledenaantallen, dus de contributie, onder druk. Leden verliezen door de gevolgen van de maatregelen de motivatie en er is weinig perspectief. Ondanks de derving van inkomsten lopen de kosten (onder meer de betaling van professionele krachten, red.) wel door.

Kwetsbare groepen

Volgens de Senioren Partij Maastricht is het daarom zaak dat snel duidelijk wordt welke lokale maatregelen het college gaat treffen of al getroffen heeft. De raadsleden Steijns en Habets wijzen er in hun brief aan het college op dat deelname aan cultuur voor kwetsbare groepen moeilijker is geworden als gevolg van de coronacrisis. Volgens hen is dat onwenselijk voor de ‘kansengelijkheid en het welzijn’ van de inwoners van Maastricht.

Educatieve waarde

Volgens Steijns en Habets is een goed geoliede cultuursector voor een stad als Maastricht onmisbaar. ,,Het is een van de bouwstenen van duurzame ontwikkeling op economisch en sociaal niveau. Cultuurbeoefening verbindt en heeft educatieve waarde, haalt mensen uit een isolement en speelt een belangrijke rol van betekenis als vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en bewoners.”

 

 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken