skip to Main Content

Teamplayer Ria Makatita-Hendrix derde vrouw binnen de SPM-fractie

Teamplayer Ria Makatita-Hendrix Derde Vrouw Binnen De SPM-fractie
Ria Makatita-Hendrix. Foto: Ton Bron

De fractie van de Senioren Partij Maastricht heeft Ria Makatita-Hendrix voorgedragen als burgerraadslid. De Maastrichtse gemeenteraad moet op 26 mei zijn goedkeuring geven (voor de benoemding is een formeel raadsbesluit nodig), waarna de beëdiging zal plaatsvinden. Zodra Makatita-Hendrix in functie is getreden, telt de SPM-fractie drie vrouwen.

Met verve

Ria Makaktita-Hendrix is binnen de partij geen onbekende. Zij vervult sinds enkele jaren de functie van partijsecretaris. Dat doet zijn ‘met verve’, aldus fractievoorzitter John Stejns. Met de voordracht van Ria wordt invulling gegeven aan de vacature die was ontstaan na het plotselinge overlijden op 20 januari van burgerraadslid Math Courbois.

Warmdraaien

Makatita-Hendrix, opgeleid tot jeugdwelzijnswerker, is bereid om de functie van burgerraadslid te combineren met die van partijsecretaris, totdat voor deze laatste functie een opvolger is gevonden. ,,Zowel het bestuur als de fractie is ervan overtuigd dat de combinatie geen belemmering is voor de voordracht. Daarnaast onderschrijft Ria het gedachtegoed en het partijprogramma”, aldus Steijns. ,,Ze heeft al enkele weken kunnen ‘warmdraaien’ binnen de fractie en manifesteert zich als teamplayer.”

Woonbelang

Het kandidaat-burgerraadslid is in het dagelijks leven tevens bestuurslid van Huurdersvereniging Woonbelang. Volgens SPM-fractievoorzitter John Steijns onderstreept dit haar maatschappelijke betrokkenheid. ,,Uiteraard houdt dit ook in woordvoerderschap met betrekking tot het beleidsterrein Wonen is uitgesloten.”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken