skip to Main Content

40 jaar jonge Senioren Partij Maastricht presenteert glanzend jubileumboekje

40 Jaar Jonge Senioren Partij Maastricht Presenteert Glanzend Jubileumboekje

Het plan was eigenlijk om het glanzende drukwerkje te presenteren tijdens een feestelijke ledenraadpleging, maar zoals dat met zoveel evenementen en feestelijkheden het geval is, gooide ook hier de coronacrisis roet in het eten. Met grote groepen samenkomen is gelet op de omstandigheden even niet aan de orde. Vandaar dat de leden van de Senioren Partij Maastricht het boekje met een uitvoerige schets van het verleden, het heden en de toekomst van de partij de komende week in de brievenbus ontvangen.

Robijnen jubileum

Het boekje getiteld ‘Senioren Partij Maastricht 40 jaar jong’, vertelt het verhaal van de Seniorenpartij aan de hand van onder andere interviews, foto’s en krantenknipsels. Het vierkante, op luxe-papier gedrukte werkje markeert het robijnen jubileum van de partij, een partij die zich de laatste jaren in toenemende mate presenteert als ‘brede stadspartij’, die er is voor jong en oud.

Lokaal maatwerk

De partij is dus in niets te vergelijken met de opeenvolgende ‘ouderenpartijen’ in de Tweede Kamer, waar ‘senioren’ zich gedragen als kinderen en elkaar al decennialang het leven zuur maken, benadrukt John Steijns, fractieleider van de Senioren Partij Maastricht in de Maastrichtse gemeenteraad. ,,De SPM is inmiddels al zo’n veertig jaar een onafhankelijke lokale politieke partij, die haar handelen bepaalt op basis van lokale omstandigheden en niet op basis van een landelijke partijlijn. Dat biedt maximaal ruimte voor maatwerk op lokaal niveau. Met 50Plus hebben wij niets van doen; noch met enig andere landelijke partij. We opereren volkomen onafhankelijk. Daarin zit onze grote kracht.”

Stabiel stadsbestuur

Sinds 2014 maakt de SPM deel uit van de coalitie – en daarmee van het college van B en W, waarmee de partij een waardevolle bijdrage levert aan een stabiel stadsbestuur. Steijns: ,,Wat onze leden – en voor zover wij kunnen nagaan ook onze kiezers – bindt, is dat ze het beste voorhebben met Maastricht en dat ze willen dat ook hun kinderen en kleinkinderen een goede toekomst tegemoet gaan.”

Identiteit als bindmiddel

De SPM hecht volgens Steijns veel waarde aan behoud van de Maastrichtse identiteit. ,,Niet als onveranderlijk gegeven, maar als bindmiddel waarmee mensen die in Maastricht wonen werken en studeren, zich graag identificeren.”

Bruggen bouwen

Daarnaast gelooft de Senioren Partij Maastricht in verworven vrijheden, met daarbij behorende rechten en plichten. ,,Wat daarbij naar ons inzicht uitdrukkelijk níet hoort, is het creëren van belangentegenstellingen tussen mensen of groepen van mensen, maar wel in het slaan van bruggen. Als SPM werken wij aan een stad waar het goed samen wonen, werken en leven is. Voor alle inwoners, nu en in de toekomst. Dat vergt de gezamenlijke kracht en inzet van bewoners, bedrijven en overheden. Wij doen als partij ons uiterste beste om die groepen nader tot elkaar te brengen.”

Belegen bijklank

Aanleiding voor de oprichting van de partij in 1978, zo komt ook uitvoerig aan de orde in het jubileumboekje, was het invoeren van een leeftijdsgrens van 65 jaar bij de toenmalige KVP (in 1980 opgegaan in het CDA), waarna in Maastricht een aantal leden een eigen, politieke partij begonnen, de ‘Gepensioneerden en Bejaardenpartij Maastricht’. Omdat deze naam, niet geheel verrassend, een enigszins belegen bijklank had, werd de partij al snel omgedoopt in Senioren Partij Maastricht. In de veertig jaar die volgden is de SPM uitgegroeid tot een algemene politieke partij.

Enige echte stadspartij

Steijns: ,,Zoals wij het zelf altijd zeggen ‘dé stadspartij van Maastricht, bedoeld voor iedereen die zich bij de gemeente Maastricht betrokken voelt en waar het begrip ‘senioren’ in een breder en wat meer genuanceerd perspectief geplaatst wordt. Een lokale politieke partij is immers medeverantwoordelijk voor alle besluiten die er in de raad genomen worden en die gaan zeker niet alleen over senioren. Daarbij komt: we worden allemaal ouder.”

Enthousiaste jongeren

De uitgangspunten van de partij zijn uitvoerig beschreven in het zogeheten Stadsmanifest, dat als basis diende voor het partijprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. ,,Uit de samenstelling van de huidige, zeven raads- en burgerraadsleden omvattende fractie – onder leiding van mezelf – blijkt wel dat ook enthousiaste jonge mensen geloven in ons gedachtengoed. Ze staan volop in het actuele leven van de Maastrichtse politiek. Dat sterkt mij in het vertrouwen dat onze partij er over veertig jaar nog is.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken