skip to Main Content

Vrij baan voor Kindcentrum De Heeg; Seniorenpartij opgelucht

Vrij Baan Voor Kindcentrum De Heeg; Seniorenpartij Opgelucht

De gemeenteraad van Maastricht heeft gisteren met overgrote meerderheid ingestemd met het plan om bij de renovatie van onder andere schoolgebouwen de investeringen die nodig zijn om ze energieneutraal te maken voor rekening van de gemeente te laten komen. Door het besluit kan snel worden begonnen met de realisatie van het Integraal Kindcentrum de Heeg, waar een groot deel van  deze Maastrichtse wijk op zit te wachten.

Frisse scholen

Het gaat om investeringen in zogeheten frisse scholen die na een ingrijpende opknapbeurt nog zeker 25 jaar meegaan. Voorwaarde is wel dat ook de schoolbesturen een duit in het zakje doen. Hun wordt gevraagd het geld dat zij door de gemeentelijke investeringen besparen op de exploitatie (bijvoorbeeld door lagere energiekosten) eveneens aan te wenden voor verduurzaming.

De Senioren Partij Maastricht schaart zich van harte achter het voorgenomen besluit, aldus raadslid Jos Boelen. ,,Wij vinden het zeer goed dat de gemeente Maastricht anticipeert op de ontwikkelingen met betrekking tot frisse scholen en niet wacht op de verplichte wet- en regelgeving.

Verduurzaming

In 2017 werd al het besluit genomen dat in de Maastrichtse wijk De Heeg een nieuw Integraal Kindcentrum zal worden gebouwd. Met het schoolbestuur is inmiddels overeenstemming overeenstemming bereikt hun bijdrage in de verduurzaming van dit Integraal Kindcentrum de Heeg (Ziezo).

Dat de Senioren Partij Maastricht haar onverbloemde steun heeft uitgesproken voor het meefinancieren van frisse scholen, hangt deels samen met het feit dat ze van mening is dat zo snel mogelijk moet worden begonnen met de realisering van dit Kindcentrum. Een akkoord van de gemeenteraad (alleen de fractie van 50+ was tegen) was nodig om het restantkrediet om het restant van 3 miljoen euro dat voor de realisatie nodig is te kunnen uitgeven. Met de extra frisse scholen-investering komt daar nog eens ruim 870.000 euro bij.

Verantwoord

De SPM vindt de uitgave meer dan verantwoord. ,,Als partij zijn we van mening dat we de kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders in De Heeg niet langer letterlijk en figuurlijk in de kou kunnen laten staan”, aldus Jos Boelen. ,,Als gevolg van het raadsbesluit kan het schoolbestuur de aanbestedingsprocedure nu opstarten en kan het Integraal Kindcentrum de Heeg medio 2020 worden opgeleverd.”

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken