skip to Main Content

Wethouder Janssen: gratis ophalen grof huisvuil mogelijk via bijzondere bijstand

Wethouder Janssen: Gratis Ophalen Grof Huisvuil Mogelijk Via Bijzondere Bijstand

Mensen met een minimaal inkomen die grof huishoudelijk afval (bijvoorbeeld versleten bankstellen of apparatuur) willen laten ophalen of verwerken, maar dat eigenlijk niet kunnen betalen kunnen incidenteel een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Dat schrijft wethouder Jim Janssen (Seniorenpartij, Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur) in een brief aan de gemeenteraad. Janssen houdt zich in zijn functie als bestuurder onder meer bezig met armoede en armoedebestrijding, onderwerpen die binnen de SPM uitvoerig aandacht krijgen.

Vervuiler betaalt  

De inzameling van grof huishoudelijk afval (GHA) wordt op dit moment uitgevoerd door de dienst Stadsbeheer. Gratis ophalen en/of het verwerken ervan is niet wenselijk, omdat het haaks staat op het (succesvolle) gemeentelijke beleid van DIFTAR (een systeem waarbij de vervuiler opdraait voor de rekening, met andere woorden: de vervuiler betaalt), dat de raad in 2001 is vastgesteld. Daarnaast valt het niet te rijmen met de wens van de gemeente om in 2030 zo goed als afvalloos te zien, aldus wethouder Janssen.

Geen prikkel

,,Bij mogelijkheden om gratis GHA op te laten halen zullen inwoners – of het nou minima zijn of niet – immers geen enkele prikkel ondervinden om afval gescheiden aan te bieden. Daardoor zal een groot deel van het GHA onnodig in afvalverbrandingsinstallaties terecht komen, waardoor waardevolle grondstoffen verloren gaan (die kunnen dan niet meer hergebruikt en/of gerecycled worden)”, schrijft hij.

Armoedegrens 

Een aparte regeling voor mensen met een inkomen onder de gemeentelijke armoedegrens van 110% om het GHA is dan ook niet wenselijk, aldus Janssen in zijn brief. ,,Er is ook geen noodzaak toe, omdat de bijzondere bijstand hierin reeds voorziet. Bijzondere bijstand biedt de mogelijkheid om op basis van de individuele en financiële situatie van een huishouden een incidentele vergoeding te verstrekken voor het ophalen van GHA.”

Omstandigheden

Bij het aanvragen van bijzondere bijstand moet wel altijd sprake zijn van een bijzondere omstandigheid waarin de burger verkeert, zo schrijft de wethouder. Zo moet er een aantoonbare noodzaak zijn voor het maken van de kosten. Degene die een aanvraag doet, moet niet de mogelijkheid hebben gehad om voor deze kosten te reserveren. ,,Wanneer sprake is van een bijzondere omstandigheid is evenwel niet vooraf te bepalen en geheel afhankelijk van de individuele omstandigheden van de aanvrager en/of zijn gezinsleden.”

Back To Top
×Close search
Zoeken