skip to Main Content

Wethouder na motie SPM en SP: tijd dat einde komt aan verhuurdersheffing

Wethouder Na Motie SPM En SP: Tijd Dat Einde Komt Aan Verhuurdersheffing

Het Maastrichtse college van B en W gaat bij het kabinet pleiten voor afschaffing dan wel afbouwing op korte termijn van de zogeheten verhuurdersheffing. Dat is de heffing die verhuurders die meer dan 50 (sociale) huurwoningen bezitten, betalen over de WOZ-waarde van de huurwoningen. In 2019 bedraagt deze extra belasting ruim 0,56 procent. Dat heeft wethouder Vivianne Heijnen (CDA, Economische Zaken) dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering laten weten.

Gezamenlijke actie

Heijnen reageert daarmee op een motie die was ingediend door de Senioren Partij Maastricht en de SPM. Heijnen liet het eens te zijn met de strekking van de motie, maar dat de gemeente er de voorkeur aan geeft om pas in actie te komen na gezamenlijk overleg met alle direct belanghebbenden, zoals woningstichtingen en de huurdersbelangen. De motie over de verhuurdersheffing werd daarop met ruime meerderheid (37 tegen 4) aangenomen. Alleen de VVD en de Liberale Partij Maastricht.

Permanente druk

De verhuurdersheffing is de grotere verhuurders al jaren een doorn in het oog. Door de afdrachten die zij moeten doen aan het Rijk staat de exploitatie van de woningstichtingen permanent onder druk. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld onderhoud. Daarnaast is er geen geen of nauwelijks ruimte voor nieuwbouwinitiatieven. Daardoor wordt bijna niet geïnvesteerd in levensloopbestendige woningen (voor bijvoorbeeld ouderen), maar ook betaalbare huurwoningen voor starters.

Ruimte krijgen

Volgens SPM-fractievoorzitter John Steijns is de verhuurdersheffing, die ooit in het leven is geroepen om verhuurders een financiële bijdrage te laten leveren aan het verminderen van de nationale schuld, niet meer van deze tijd. ,,Als men vanuit Den Haag keer op keer aangeeft dat er meer moet worden gebouwd dan wordt het hoog tijd dat woningstichtingen hiervoor ook de financiële ruimte krijgen in plaats van dat ze jaar in jaar met een verhuurdersheffing worden opgezadeld.

Back To Top
×Close search
Zoeken