skip to Main Content

Wethouder Seniorenpartij maakt excuses voor rol gemeente in ‘spionageaffaire’

Wethouder Seniorenpartij Maakt Excuses Voor Rol Gemeente In ‘spionageaffaire’

De Senioren Partij Maastricht is tevreden met de excuses die wethouder Jim Janssen (Seniorenpartij, Ambtelijke Organisatie) heeft aangeboden aan de 41 ambtenaren en hun gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van de zogenoemde ‘spionageaffaire’. In deze zaak lichtte een extern recherchebureau in opdracht van de gemeente Maastricht de mailboxen van de ambtenaren door, om op die manier te achterhalen wie verantwoordelijk was voor het lekken van vertrouwelijke notulen. De gemeente werd op 17 september al door de rechter op de vingers getikt. Volgens de rechtbank ging het doorzoeken van de mails buiten medeweten van de ambtenaren veel te ver.

Vertrouwensherstel

In een brief aan de Maastrichtse gemeenteraad laat het college van B en W bij monde van verantwoordelijk wethouder Jim Janssen weten ‘blij’ tez ijn met de uitspraak van de rechter. ,,Deze biedt een goede basis om verder te gaan met het herstellen van vertrouwen bij onze medewerkers en de medezeggenschap. We willen vooruitkijken: daarbij past dat we berusten in de uitspraak en de kwestie niet verder juridiseren”, aldus Janssen. De wethouder van de Seniorenpartij was zelf niet bij de operatie betrokken, maar is wel politiek verantwoordelijk omdat het dossier rond het zogeheten Shared Service Center heeft overgenomen van zijn voorganger John Aarts.

Belangrijke les

Wethouder Janssen laat verder weten niet in hoger beroep te gaan. ,,De belangrijkste les die we uit de uitspraak trekken is dat we gaan samenwerken op basis van vertrouwen. Dat is ook het belangrijkste advies van Deloitte. De rechterlijke uitspraak helpt daarbij, omdat deze hopelijk een periode afsluit die belastend is geweest voor dat vertrouwen.”

Grote impact

De rechter gaf in zijn uitspraak aan dat de gemeente Maastricht weliswaar een voldoende zwaarwegend belang had om de verspreiding van vertrouwelijke notulen te onderzoeken, maar dat we in de uitvoering van het onderzoek fouten zijn gemaakt. ,,Daarom maken we bij dezen excuses aan alle direct betrokkenen, voor wie de impact van de gebeurtenissen het grootst was. Maar ook aan de hele organisatie voor de onrust die daardoor is ontstaan.”

Normalisatie

SMP-fractievoorzitter heeft bewondering en respect voor de manier waarop zijn partijgenoot Jim Janssen door het stof gaat om het vertrouwen van zijn medewerkers terug te winnen. ,,Met het aanbieden van excuses geeft Jim Janssen aan dat hij staat voor het werken aan normalisatie”, aldus Steijns.

 

Foto:  Ton Bron

Back To Top
×Close search
Zoeken