skip to Main Content

Wethouder stelt SPM gerust: ‘sociaal’ tuinonderhoud blijft mogelijk

Wethouder Stelt SPM Gerust: ‘sociaal’ Tuinonderhoud Blijft Mogelijk

Oudere en gehandicapte inwoners van Maastricht die in het verleden voor het tuinonderhoud een beroep konden doen op medewerkers van het Buurtbeheerbedrijf en de MBT (sociale werkvoorziening), hoeven niet te vrezen dat ze aan hun lot worden overgelaten nu deze mogelijkheid wegvalt.

Dat is de kern van een brief van wethouder Jim Janssen (Sociale Zaken) aan de raadsfractie de Senioren Partij Maastricht. Die had de wethouder schriftelijk gevraagd of het college van B en W eventueel bereid zou zijn het zogenoemde ‘tuinabonnement’ voor ouderen en andere kwetsbare groepen in Maastricht opnieuw in te voeren.

Sociaal tarief

Met zo’n tuinabonnement konden bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten periodiek tegen een aantrekkelijk ‘sociaal tarief’ hun tuin laten verzorgen. Deze werkzaamheden werden aanvankelijk verzorgd door het Buurtbeheerberijf en later door medewerkers van de MTB.

De gemeente Maastricht besloot vorig jaar te stoppen met deze financieel aantrekkelijke abonnementsvorm. De belangrijkste reden was dat de MTB als gevolg van veranderingen in de landelijke sociale wetgeving een lagere instroom kent dan voorheen, waardoor ook het aantal mensen dat voor tuinonderhoud beschikbaar is, drastisch is afgenomen. Volgens wethouder Janssen is ‘daardoor het punt bereikt dat MTB de technische klussen en het tuinonderhoud gewoonweg niet meer kan uitvoeren’.

Alternatieve aanpak

Om eventuele gedupeerden van het wegvallen van de regeling tegemoet te komen is uiteindelijk een alternatieve aanpak bepaald, aldus de wethouder in zijn schriftelijke antwoord op de vragen van de SPM. Voortaan zal worden gekeken of mensen die om welke reden dan ook niet meer zelfstandig in de tuin kunnen werken een beroep kunnen doen op ‘al dan niet door de gemeente ondersteunde vrijwilligers- en buurtinitiatieven met een gelijksoortig dienstenaanbod’, aldus wethouder Janssen in zijn brief.

In de achterliggende periode bleken al steeds meer inwoners gebruik te maken van dit informele circuit, schrijft de wethouder. ,,Door hier nu steviger op in te zetten, wordt in een sluitende aanpak voorzien. En blijkens de reacties die MTB ontvangt, voldoet die aanpak ook”, aldus de wethouder, die benadrukt dat de nieuwe aanpak beter past in het sociale beleid van de gemeente.

Foto: Unsplash.com/neonbrand

 

Back To Top
×Close search
Zoeken