skip to Main Content

Zuinige fractie Seniorenpartij houdt geld over en stort dit terug

Zuinige Fractie Seniorenpartij Houdt Geld Over En Stort Dit Terug

De raadsfractie van Senioren Partij Maastricht houdt over het boekjaar 2018 een bedrag van € 6.829 aan fractie-ondersteuningsgeld over. Het geld – het totale budget op basis van een vast bedrag per fractie, vermeerderd met een variabele vergoeding op basis van het aantal fractieleden bedroeg € 18.749 – is afkomstig uit de gemeentekas en zal dus conform de gemeentelijke verordening die op fractie-ondersteuningsgeld van toepassing is in diezelfde gemeentekas worden teruggestort, aldus SPM-fractievoorzitter John Steijns.

PR en publiciteit

Elke raadsfractie krijgt jaarlijks – volgens een vaste verdeelsleutel die onlangs om praktische redenen is aangepast – de beschikking over een bepaald bedrag aan ondersteuningsgeld. Dat potje is onder meer bedoeld voor externe ondersteuning (bijvoorbeeld PR en publiciteit), het organiseren van politieke bijeenkomsten en reiskosten die fractieleden maken als ze ergens in het land op werkbezoek gaan.

Getrouw beeld

Een overzicht van de bestedingen die vanuit het fractiepotje zijn gedaan, is terug te vinden in het financieel jaarverslag van de fractie van de Senioren Partij Maastricht. Dit verslag – dat aan de raad is overlegd en tijdens de raadsvergadering van 26 november aan de orde zal komen – is in opdracht van de gemeente Maastricht bekeken door Deloitte Accountants B.V. en is volledig goedgekeurd. ,,Op grond van die beoordeling is niets gebleken op basis waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de financiële verantwoording van de fractie geen getrouw beeld geeft van de grootte van de reserve fractieondersteuning per 31 december 2018 en van het exploitatieresultaat 2018”, staat in het accountantsrapport te lezen. De accountant is erg te spreken over het werk van penningmeester Henny Willems. Hem is derhalve decharge verleend.

Gemeenschapsgeld

Over de verdeling van de fractie-ondersteuningsgelden – in totaal is een bedrag van 170.000 euro beschikbaar, is momenteel veel te doen in de Maastrichtse politiek. De Maastrichtse raad bestaat uit maar liefst 15 fracties, op in totaal 39 fractieleden. Waar de Senioren Partij Maastricht zuinigheid betracht – het gaat immers om gemeenschapsgeld, aldus fractievoorzitter Steijns – klagen diverse kleinere fracties dat ze geld tekort komen.

 

Zie ook De Limburger van vandaag:

 

Kleinere fracties in Maastricht dreigen bij nieuwe verdeelsleutel van ondersteuningsgeld veel te moeten inleveren

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken